Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń z suplementem elektronicznym

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń z suplementem elektronicznym

2 wydanie książki rachunkowość fundacji i stowarzyszeń uwzględnia bardzo ważne dla fundacji i stowarzyszeń zmiany obowiązujące od 5 września 2014 r.: - zmiany w ustawie o rachunkowości: - wprowadzenie nowej kategorii jednostek mikro, do których zaliczono również fundacje i stowarzyszenia;- możliwość stosowania wielu uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych (m.in ...

Fundacje i stowarzyszenia prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją

Fundacje i stowarzyszenia prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją

w książce o fundacjach cenna jest wzorcowa dokumentacja wykorzystywana w fundacjach i stowarzyszeniach (np. akty ustanawiające, statut, uchwały organów wewnętrznych, protokoły posiedzeń). książka podzielona jest na dwie części: pierwsza poświęcona jest fundacjom, druga stowarzyszeniom, pisana jest bardzo klarownym językiem, z ogromną ilością przykładów i bogatym orze ...

Organizacje pożytku publicznego Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika 2015

Organizacje pożytku publicznego Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika 2015

publikacja w sposób kompleksowy i praktyczny omawia aspekty podatkowe dotyczące podmiotów jakimi są organizacje pożytku publicznego, fundacje i stowarzyszenia. książka adresowana jest zarówno do organów i osób zarządzających tymi podmiotami, jak i księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych obsługujących te podmioty. publikacja ma na celu przedstawienie tych podm ...

Stowarzyszenia i fundacje opodatkowanie i księgowość 2015

Stowarzyszenia i fundacje opodatkowanie i księgowość 2015

książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. są to formy prawne organizacji pozarządowych, które zdecydowanie najczęściej występują w obrocie społeczno-gospodarczym. przede wszystkim przedstawiono tu podstawowe zasady i procedury zakładania fundacji i stowarzyszeń wraz ze wskazaniem praktyczny ...

Dotacje na działalność pożytku publicznego

Dotacje na działalność pożytku publicznego

książka stanowi wyczerpujące omówienie problematyki dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego. publikacja zawiera 13 wzorów niezbędnych dokumentów, 30 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, liczne orzecznictwo sądowe. książka zawiera przykłady uchwał, umów i innych dokumentów, przydatnych w codziennej działalności sek ...